Usein Kysyttyä

Kaukolämpö

Sain kaukolämpölaskun mukana viestin, että kaukolämpöveden jäähdytys on liian pieni.

Kiinteistöön tulevan ja sieltä palaavan kaukolämpöveden lämpötilojen ero on kaukolämpöveden jäähdytys. Mitä suurempi jäähdytys on, sitä paremmin rakennuksen kaukolämmityslaitteet toimivat.
Lämmityskaudella hyvä jäähtymistaso on 40 – 60˚C. Jos jäähdytys laskee liian pieneksi, tulee siitä huomautuksena laskun mukana automaattinen viesti. Talvella raja on 25 ˚C ja kesällä, jolloin rakennuksia ei juurikaan lämmitetä, 15 ˚C. Liian alhainen asteluku tarkoittaa, että kaukolämpölaitteissa voi olla vikaa. Tällöin kannattaa tilata kaukolämpölaitteille tarkastus joltain LVI-yritykseltä.

Mitä hyötyä kaukolämmön etäluennasta on?

Etäluennan ansiosta voit seurata kaukolämmön kulututusta tarkemmin ja ajantasaisemmin kuin ennen. Esimerkiksi laiteviat on mahdollista huomata huomattavasti nopeammin. Yllättävä kulutuspiikki voi olla merkki rikkoutuneesta laitteesta. Lämmönjakokeskuksiin uusittavat laitteet on myös helpompi mitoittaa, kun vuodenaikojen, vuorokausien ja jopa tuntitason kulutukset ovat tiedossa.

Sähkön siirto

Miksi sähkön siirto on niin kallista?

Sähkönsiirto ei ole niin kallista kuin se laskulla näyttää. Lasku voi antaa vääristyneen kuvan sähkönsiirtohinnasta, koska sähkönsiirron kanssa samassa laskussa peritään myös veroja. Sähkönsiirron eli verkkopalvelun hinnoittelu on valvottua.


Kuinka suuri on siirron osuus sähkölaskusta?

Sähkönsiirron osuus on karkeasti noin kolmannes sähkölaskusta. Toisen kolmanneksen muodostaa sähköenergia. Kolmannes sähkölaskusta on veroa ja veronluonteisia maksuja.

Miksi sähköyhtiö perii perusmaksua

Lain mukaan sähköverkkoyhtiön tulee kohdella asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Näin ollen kaikki verkkoalueella asuvat sähköverkon asiakkaat osallistuvat tasapuolisesti sähköverkon ja sen palveluiden ylläpitoon, kunnostamiseen sekä kehittämiseen. Sähköverkon kustannuksista valtaosa (yli 90 %) on kiinteitä.
Verkkoyhtiölle aiheutuu siis kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Sähköverkon ja siihen liittyvän verkostoautomaation ja kulutusmittausten on oltava koko ajan käyttökunnossa, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan. Asiakas maksaa verkkopalvelumaksussaan mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamanaan ajankohtana.

Miksi sulakekoko vaikuttaa perusmaksuun?

Sulakekoko määrittelee, kuinka paljon asiakas voi kerralla ottaa verkosta sähköä. Suurempi sulakekoko vaatii vahvemman sähköverkon sähkönlaadun varmistamiseksi, jolloin verkonrakennuskustannukset ovat korkeammat. Kun asiakas on varannut verkkoyhtiöltä sulakekoon mukaisen kapasiteetin, verkkoyhtiön on tämä pystyttävä tarjoamaan olipa kohteessa kulutusta eli ei.

Nousevatko siirtohinnat, jos kilpailutan sähkösopimuksen?

Sähkön siirtohinta ei riipu sähkön myyjästä eikä sähkön kilpailuttamisesta. Asiakas voi vapaasti valita, miltä myyjältä ostaa sähkönsä ilman, että tällä on vaikutusta siirtohintaan.

Voinko kilpailuttaa sähkön siirron?

Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan se ostetaan aina paikalliselta verkkoyhtiöltä. Sähköverkkotoiminta on sähkömarkkinalain säätelemä, luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa ja vastata tämän alueen sähkön siirrosta asiakkaille. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Valvooko siirtohintojen korotuksia kukaan ja mihin valvonta perustuu?

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa, hintojen kohtuullisuutta ja asiakkaiden tasapuolista kohtelua valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu sähkömarkkinalainsäädäntöön ja Energiaviraston tämän perusteella vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön. Valvontamenetelmien tulee olla lain ja oikeuskäytännön perusteella sähköverkkoyhtiöille tasapuolisia. Esimerkiksi tuottoastetta ei voi määritellä erilaiseksi maaseutu- ja kaupunkiyhtiöille.

Laskutus

Miksi sähkölaskujen suuruus vaihtelee niin paljon?

Kaikissa Keminmaan Energia Oy:n asiakkaiden kodeissa on tunneittain sähkönkulutuksen mittaava etäluettava mittari. Etäluennan myötä sähkönkulutusta ei enää arvioida, vaan saat aina sähkönkäyttöösi perustuvan laskun. Talvella sähköä kuluu yleensä enemmän kuin kesällä, joten myös laskut ovat isommat.

Talven isompiin laskuihin voi varautua vaikkapa avaamalla omaan pankkiin sähkölaskutilin, jonne siirtää joka kuukausi tietyn summan rahaa. Jos suuri lasku tuottaa ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä ennen eräpäivää asiakaspalveluumme ja sopia joustosta maksuaikatauluun.

Miksi kaukolämpölasku on talvella isompi kuin kesällä?

Myös kaukolämmössä on siirrytty etäluentaan ja toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Laskujen suuruus vaihtelee kulutuksen mukaan samalla tavalla kuin sähkölaskujenkin. Lämmityskaudella laskut ovat luonnollisesti suurempia kuin kesällä, jolloin kaukolämpöä tarvitaan lähinnä käyttöveden lämmittämiseen.

Olen hukannut laskuni, kuinka toimin?

Voit tarkistaa laskutilanteesi Energiatilillä tai soittamalla asiakaspalveluumme 0401870200.

Miten saan laskuni jatkossa e-laskuna?

Voit tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi. Muuta paperilaskua maksaessasi laskutusvaihtoehdoksi e-lasku ja jatkossa saat laskusi suoraan verkkopankkiisi. E-laskusopimuksen tekemistä varten tarvitset sähkö- tai kaukolämpölaskulta asiakasnumerosi ja laskutussopimusnumerosi.

En pysty maksamaan laskuani eräpäivään mennessä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen laskun eräpäivää. Katsotaan yhdessä, mitä asialle voidaan tehdä.

Miksi saan kaksi sähkölaskua?

Sähkön hinta muodostuu sähköenergian myyntihinnasta ja sähkön siirtohinnasta. Koska sähkön siirto ja myynti on eriytetty toisistaan, saat kaksi laskua. Kulutetun sähköenergian laskuttaa sähkönmyyjäsi ja sähkön siirron se sähköverkkoyhtiö, jonka jakeluverkkoalueella asuntosi sijaitsee.

Milloin saan seuraavan sähkölaskuni?

Seuraavan laskun arvioidun eräpäivän voit tarkistaa tuoreimmalta sähkölaskultasi. Voit myös itse valita tulevien laskujen eräpäivän vaikkapa palkkapäivän mukaan seuraavista: kuukauden 5., 15., 20. tai viimeinen päivä. Myös laskutusvälin muuttaminen onnistuu. Eräpäivän tai laskutusvälin voit muuttaa Energiatilillä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Muutto

Olen muuttamassa ja tarvitsen sähkösopimuksen. Mitä minun pitää tehdä?

Tee sähkösopimus noin kaksi viikkoa ennen muuttoa. Sopimuksen teko hoituu nopeasti Energiatilillä. Jos muuttoon on alle viisi vuorokautta, soita pikimmiten asiakaspalveluumme.

Olen muuttanut ja unohdin tehdä sähkösopimuksen. Mitäs nyt?

Soita asiakaspalveluumme, jotta sopimus saadaan mahdollisimman pian voimaan. Varaudu, että muuttohetkellä asunnossa ei välttämättä ole sähköjä tai ne katkeavat yllättäen. Verkkoyhtiöt kun ovat velvoitettuja katkaisemaan sähköt sopimuksettomista asunnoista. Jos sähköt on ehditty katkaista, ne kytketään maksutta yleensä sopimuksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Tätä nopeammasta kytkennästä peritään verkkoyhtiön hinnaston mukainen maksu.

Olen ostanut omakotitalon ja muuttamassa siihen. Riittääkö, että teen sähkösopimuksen uuteen osoitteeseen?

Pelkkä sähkösopimuksen tekeminen ei riitä. Kiinteistökaupassa kannattaa muistaa, että sähkö- ja kaukolämpöliittymä ovat irtainta omaisuutta eivätkä se siirry uudelle omistajalle automaattisesti. Liittymien siirto kannattaakin mainita aina kauppakirjassa. Ilman pätevää kirjallista selvitystä emme voi siirtää liittymissopimusta. Tällöin voit joutua tekemään uuden liittymissopimuksen ja maksamaan hinnaston mukaisen liittymismaksun.
Meille toimitettava siirtoasiakirja voi olla esimerkiksi erillinen luovutuskirja, kopio kauppakirjasta, ositustodistuksesta tai ote perukirjasta siltä osin missä mainitaan, että kiinteistö siirtyy uudelle omistajalle. Siirrosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian sen tapahduttua, jotta liittymät ja sopimukset saadaan siirrettyä uuden omistajan nimiin.