Suoritamme johtokatujen raivausta 31.3.2017 saakka

Suoritamme johtokatujen raivausta eripuolilla Keminmaata.

Sähkönjakelun turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistamiseksi suoritamme johtokatujen raivausta sähköjohtoja haittaavista puista, pensaista ja oksista 31.3.2017 asti.

Raivauskohteet ovat välillä: Lautiosaari – Itäkoski

Keskijännitejohtokadut pyritään raivaamaan siten, että vapaan tilan leveydeksi tulee 10m. Pienjännitejohtojen (AMKA) johtokadut raivataan siten, että viiden vuoden kasvuvara huomioonottaen, etäisyys johtoihin lähimmistä puista ja oksista on vähintään 1m.

Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Kaava-ja tonttialueella suoritettavasta raivauksesta pyritään ilmoittamaan erikseen maanomistajille / sähkönkäyttäjälle.

Raivaukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Keminmaan Energia Oy:n työnjohto p. 040 1870 204 arkisin klo 7 – 15.

Toivomme maanomistajilta myötämielistä suhtautumista tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen.