Johtokatujen raivaustyöt alkavat

Suoritamme johtokatujen raivausta eripuolilla Keminmaata

Sähkönjakelun turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistamiseksi suoritamme johtokatujen raivausta sähköjohtoja haittaavista puista, pensaista ja oksista 31.7.2018 asti.

Raivauskohteet ovat: Ruottala, Viitakoski, Törmä, Länsikoski, Lautiosaari-Itäkoski

Keskijännitejohtokadut pyritään raivaamaan siten, että vapaan tilan leveydeksi tulee 10 m. Pienjännitejohtojen (AMKA) johtokadut raivataan siten, että viiden vuoden kasvuvara huomioon ottaen etäisyys johtoihin lähimmistä puista ja oksista on vähintään 1 m.

Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Kaava- ja tonttialueella suoritettavasta raivauksesta pyritään ilmoittamaan erikseen maanomistajille / sähkönkäyttäjille.

Raivaukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Keminmaan Energia Oy työnjohto 040 187 0204.

Toivomme maanomistajilta myötämielistä suhtautumista tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen.